گرم کردن با توپ ,

جستجو
۱۳۹۶/۴/۲۳ جمعه
(1)
(0)
گرم کردن با توپ
گرم کردن با توپ
زمان : 10 الی 20 دقیقه
تعداد بازیکنان : 9 الی 18 نفر
اهداف : گرم کردن فوتبالی-کار تیمی-کنترل توپ-مالکیت- پاس و حمایت

نحوه اجرا :
سه تیم تشکیل دهید.(آبی-قرمز-سفید) 3v3v3 یا 4v4v4 یا 5v5v5 یا 6v6v6 در یک مربع 25 در 25 متر.با توجه به توانایی و تعداد بازیکنان اندازه زمین متغیر می باشد.
بازیکنان تیم سفید دارای توپ هستند و سعی در حفظ آن دارند . بازیکنان تیم آبی دفاع می کنند و سعی در تصاحب توپ دارند و بازیکنان تیم قرمز به دوی نرم مشغول هستند. 
بازیکنان تیم آبی پس از آنکه توپ را تصاحب کردند ؛اینبار سعی در حفظ و پاس دادن توپ بین یکدیگر دارند. بازیکنان تیم قرمز که در حال گرم کردن بودند ؛اکنون دفاع می کنند و 
بازیکنان تیم سفید که توپ را از دست داده اند به دوی نرم می پردازند و این چرخه ادامه می یابد.
مربی می تواند برای تعداد پاسهای صحیح متوالی هدف در نظر بگیرد. تمرین گرم کردن فوق برای پیشرفت پاسهای سریع و کوتاه بسیار مفید می باشد.
این تمرین برای پیشرفت مهارتهای کنترل عمومی توپ ، آگاهی محیطی و کار تیمی نیز سودمند است.
telegram
شاید شما نظری داشته باشید
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر
شرکت سازنده