اسامی کارآفرینان برتر کشور ,

جستجو
اسامی کارآفرینان برتر کشور
اسامی کارآفرینان برتر کشوراسامی کارآفرینان برتر کشور - اسامی کارآفرینان برتر کشور 10 کارآفری - شنواره ملی کارآفرینان با حضور وزیر تع - رگانیک کارآفرینان برتر در بخش صنع - وشاک کارآفرینان برتر در بخش خدم - 0 کارآفرین برتر کشور در جشنواره ملی ک - کارآفرینان برتر در بخش صنعت مجید بص - کارآفرینان برتر در بخش خدمات رضا خل - آفرین برتر کشور در جشنواره ملی کارآفر
کارآفرینان معرفی‌شده در بخش کشاورزی ، شرکت آرتا جوجه سبلان ، قدرت حاج‌ نوری ، بیژن قبادی ، شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه ، مسعود توتونچیان ، شرکت غذایی سحر ، روح‌الله صابری ، شرکت پرشین بنیان آریا ، مجید بصرنیا ، شرکت نانو بتون امین ، محمد نخعی‌نژاد ، شرکت ممتازان ، محمد ضرابیشرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان ، کارآفرینان برتر در بخش خدمات ، رضا خلج ، شرکت امن‌پرداز سورونا ، مهدی سنچولی ، شرکت زالپارد ، اصغر نبیل ، مجموعه مشیر یزد ، کارآفرینان برتر در بخش صنعت ، اسامی کارآفرینان برتر کشور ،
546 بازدید، چهارشنبه سوم خرداد ۹۶
شرکت سازنده