شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه ,

جستجو
شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه
اسامی کارآفرینان برتر کشوراسامی کارآفرینان برتر کشور - مانشاه از شرکت مجتمع شیمیایی بیستون ک - اردبیل از شرکت آرتا جوجه سبلان با فع - ن همدان از شرکت غذایی سحر در حوزه صنا - ن کرمان از شرکت پرشین بنیان آریا (دان - ستان قم از شرکت نانو بتون امین (دانش& - ن کرمان از شرکت ممتازان در حوزه ساخت - ی از استان کرمانشاه از در حوزه تولید
کارآفرینان معرفی‌شده در بخش کشاورزی ، شرکت آرتا جوجه سبلان ، قدرت حاج‌ نوری ، بیژن قبادی ، شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه ، مسعود توتونچیان ، شرکت غذایی سحر ، روح‌الله صابری ، شرکت پرشین بنیان آریا ، مجید بصرنیا ، شرکت نانو بتون امین ، محمد نخعی‌نژاد ، شرکت ممتازان ، محمد ضرابیشرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان ، کارآفرینان برتر در بخش خدمات ، رضا خلج ، شرکت امن‌پرداز سورونا ، مهدی سنچولی ، شرکت زالپارد ، اصغر نبیل ، مجموعه مشیر یزد ، کارآفرینان برتر در بخش صنعت ، اسامی کارآفرینان برتر کشور ،
547 بازدید، چهارشنبه سوم خرداد ۹۶
شرکت سازنده