کارآفرینان برتر در بخش صنعت ,

جستجو
کارآفرینان برتر در بخش صنعت
اسامی کارآفرینان برتر کشوراسامی کارآفرینان برتر کشور - گانیک کارآفرینان برتر در بخش صنعت - اسامی کارآفرینان برتر کشور 10 کارآفری - شنواره ملی کارآفرینان با حضور وزیر تع - وشاک کارآفرینان برتر در بخش خدم - کارآفرینان برتر کشور 10 کارآفرین برتر - کارآفرینان برتر در بخش خدمات رضا خل - برتر کشور در جشنواره ملی کارآفرینان - ی‌شده در بخش کشاورزی ق در ت حاج&z - با فعالیت در حوزه زنجیره یکپارچه تول - ن کرمانشاه در حوزه تولید سموم کشاورزی - غذایی سحر در حوزه صنایع تبدیلی کشاور - wnj;شده در بخش کشاورزی قدرت حاج&zwnj - ان برتر در بخش خدمات رضا خلج از است
کارآفرینان معرفی‌شده در بخش کشاورزی ، شرکت آرتا جوجه سبلان ، قدرت حاج‌ نوری ، بیژن قبادی ، شرکت مجتمع شیمیایی بیستون کرمانشاه ، مسعود توتونچیان ، شرکت غذایی سحر ، روح‌الله صابری ، شرکت پرشین بنیان آریا ، مجید بصرنیا ، شرکت نانو بتون امین ، محمد نخعی‌نژاد ، شرکت ممتازان ، محمد ضرابیشرکت تولیدی صادراتی پوشاک مهیار زنجان ، کارآفرینان برتر در بخش خدمات ، رضا خلج ، شرکت امن‌پرداز سورونا ، مهدی سنچولی ، شرکت زالپارد ، اصغر نبیل ، مجموعه مشیر یزد ، کارآفرینان برتر در بخش صنعت ، اسامی کارآفرینان برتر کشور ،
547 بازدید، چهارشنبه سوم خرداد ۹۶
شرکت سازنده